Kiss Gyula, juh törzstenyésztő 2021-ben a hódmezővásárhelyi Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazda Napokon különdíjat kapott a Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft.-től a legszínvonalasabb növendék húscsoport bemutatásáért. A kiérdemelt különdíjat nem csupán egyszeri szép teljesítményért ítélte oda a takarmányfejlesztő-és gyártó vállalat, hanem az egész család több generáción átívelő példaértékű, fenntarthatóan...

A Magas-bakonyi Tájvédelmi Körzet lábánál, Városlőd környékén gazdálkodik Nemeskéri Kiss Tivadar, aki közel fél évszázada foglalkozik juhtenyésztéssel. Még a hetvenes évek elején vásárolta első jószágait a vaszari tsz leselejtezett állományából, 800 forintért darabját. Azóta sok év telt el és a juhtenyésztés is nagyban változott, véleménye szerint...