A gyógyszeres takarmányok gyártására vonatkozó jogszabályok változásai

A gyógyszeres takarmányok gyártására vonatkozó jogszabályok változásai

Az idei évben, valamint az elkövetkező évben a gyógyszeres takarmányok gyártását, forgalomba hozatalát szabályozó jogszabályokban a mindennapjainkat érintő jelentős változások (szigorítások) léptek és lépnek a későbbiekben hatályba.
Ezek a jogszabályi változások Partnereink állattartási tevékenységére, valamint a Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft. előállítói tevékenységére egyaránt kihatnak.

A jogszabályi változások részben az antimikrobiális rezisztencia visszaszorításának adminisztratív, igazgatási eszközei, azzal a nem titkolt céllal, hogy a nem kellő körültekintéssel, tömegesen alkalmazott antibiotikum tartalmú készítmények felhasználását csökkentsék.

Jelen felhívásban elsődlegesen a gyógyszeres takarmányok megrendeléséhez szükséges állatorvosi vények pontos, és hiánytalan kitöltésére kérjük Partnereinket. A gyógyszeres takarmányok rendelvényének tartalma a gyógyszeres takarmányok előállításáról, forgalomba hozataláról és felhasználásáról, a 183/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 90/167/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2019/4/EK sz. Európai Uniós rendelet értelmében bővül, és 2022. január 28-tól már ezt a bővített rendelvényt kell alkalmazni.

Ezúton tájékoztatjuk Partnereinket, hogy a gyógyszeres takarmányok megrendelésére szóló állatorvosi rendelvény kötelező tartalmi elemei – az eddigiekhez képest – az alábbiakkal bővülnek:

  • (az állattartó) elérhetősége, a létesítmény azonosító száma (tenyészetkód);
  • „a gyógyszeres takarmány a napi adag ……%-a” vagy „a gyógyszeres takarmány mennyisége: …….kg/állat/nap”;
  • nyilatkozat az állatgyógyászati készítmény forgalomba hozatali engedélytől eltérő állatfajon történő alkalmazásáról;
  • „Ezt a rendelvényt nem lehet újra felhasználni!” szöveg.

Köszönettel vesszük, ha gyógyszeres takarmány megrendeléseiket 2022. január 28. előtt már az új, kibővített rendelvényen teszik meg, ezt követően azonban kizárólag az új tartalomnak megfelelően érkezett, pontosan és hiánytalanul kitöltött rendelvényeket áll módunkban befogadni és teljesíteni.

Tapasztalataink szerint a jelenleg is használt formátumú rendelvények jelentős része hiányosan kitöltött, így kérjük, hogy a továbbiakban

  • a rendelvényt kiállító állatorvos FELIR azonosítója,
  • a vény iktatási száma vagy sorszáma (vagy bármilyen azonosító száma),
  • az állattartó neve és címe,
  • a kezelésre szoruló állatok faja, kora/korcsoportja, egyedszáma,
  • diagnosztizált kezelendő betegség (nem profilaxis!)

teljes körűen kerüljön a rendelvényeken kitöltésre.

Az eddigiekhez képest fontos változás, hogy az olyan gyógyszeres takarmányok esetében, amelyek antimikrobiális állatgyógyászati készítményeket tartalmaznak, a rendelvény a kiállítás időpontjától számított legfeljebb öt napig érvényes.

Az új rendelvény az előírt tartalmi elemekkel, szerkeszthető formában ITT letölthető. Jelenleg nem áll rendelkezésre jogszabály által megkövetelt vagy hatóság által javasolt formátum (csak tartalom), amennyiben ilyen megjelenik, azt Partnereink számára haladéktalanul elérhetővé tesszük.
További fontos változás, hogy a fenti hivatkozott új jogszabály tiltja az olyan gyógyszeres takarmány rendelését illetve gyártását, mely egynél több antibiotikumot tartalmaz. Ez a tilalom szintén 2022. január 28-tól alkalmazandó kötelezettség, melynek a Bonafarm–Bábolna Takarmány Kft. eleget fog tenni.

Fentiekre tekintettel tisztelettel kérjük az Állattartókat, szolgáltató Állatorvosokat, hogy a rendeléseikhez csatolt vények tartalmi megfelelőségéről győződjenek meg, mert hiányosan kitöltött vény esetén az utólagos adategyeztetéssel értékes időt veszítünk. Kérdéseikkel üzletkötő és szaktanácsadó Kollégáink állnak rendelkezésükre, kérjük, hogy keressék Őket annak érdekében, hogy az új rendelkezéseknek való megfelelésre mindannyian időben felkészülhessünk.

Köszönjük Partnereink megértését és együttműködését!

Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft.