Crémo, a borjútápszer – Fontos a jó indulás

Crémo, a borjútápszer – Fontos a jó indulás

A borjúnevelés során alkalmazott technológiai elemek alapvetően befolyásolják a borjú növekedését, egészségi állapotát, valamint az állat későbbi teljesítményét. Éppen ezért a születéstől a választásig terjedő időszak kiemelt feladata, hogy megduplázzuk a borjú születési súlyát miközben az egészségügyi problémákat minimálisra csökkentjük.

Milyen tejpótlót válasszunk?

Születés után a borjú első tápláléka a biológiailag teljes értékű kolosztrum, amellyel a tápanyagokon túlmenően a szükséges mennyiségű immunglobulin is az állatok rendelkezésére áll. Bár a kolosztrum immunglobulin szintje, valamint az immunglobulinok felszívódásának hatékonysága rohamosan csökken, a születést követő 3-5 napban javasolt a borjakat elsősorban kolosztrummal táplálni. A 6. naptól a tejjel, illetve a tejpótló tápszerrel történő táplálás időszaka következik, amely a telepi technológiáktól függően rendszerint 60-90 napig tart. Mivel fiatal állatoknál kezdetben az oltóban és a vékonybélben termelődő enzimek, elsősorban a renin, a laktáz és a lipáz működése a meghatározó, a tejpótló itatása során nem elég csak a táplálóanyag-tartalmat figyelembe venni, a tápérték forrásának, a felhasznált alapanyagoknak is külön figyelmet kell szentelni. Lehetőség szerint válasszunk nagy tejtermék hányaddal rendelkező, kifogástalanul oldódó terméket, amelyben a növényi fehérjék forrása csak kisebb arányt képvisel. Ezek közül is elsősorban a módosított (pl.: hidrolizált) szója vagy búza fehérjék javasolhatók.

Crémo 24/20 tejpótló kísérletek

Tejpótló tápszerrel végzett modell kísérleteinkben a technológiából adódóan 14 db 21 napos borjú vett rész (Sátorhely, Bóly Zrt.), amelyek 14,5%-os szárazanyag tartalomra beállított Crémo 24/20 tápszert kaptak választásig az alábbiak szerint:

  • 21-53 nap: 2×4 liter tejpótló tápszer
  • 54-63 nap: 2×3,5 liter tejpótló tápszer
  • 64-70 nap: választás – reggel 3 liter tápszer, 64-66 napokon délután elektrolit oldat, a további napokon víz.

A tejpótló tápszer mellett a borjak ad libitum granulált takarmányt (2. táblázat) is fogyasztottak, amelynek a mennyisége választásig elérte a 3 kg/borjú/ nap mennyiséget. Választásra a borjak átlagosan 101,93 kg-os testsúlyt értek el (1. ábra), így sikerült több mint 12 kg-mal meghaladni az elvárt testtömeg-gyarapodás mértékét, mely eredmény alapján megállapítható, hogy a Crémo 24/20 tejpótló tápszer megfelel a legkorszerűbb borjútakarmányozási technológiák által támasztott elvárásoknak is.

Oraticsné Szabadkai Ivett
Bóly Zrt.

Dr. Tanai Attila
fejlesztési vezető
Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft.

 

 

 

 

Crémo, the calf milk replacer – A good start is extremely importan

Crémo, the calf milk replacer – A good start is extremely importan

The technological elements used during calf raising have a major impact on the growth, health status and future performance of the calf. Precisely for this reason, in the period between birth and weaning it is extremely important to double the calf’s birth weight and reduce the incidence of health problems to the minimum.

What type of milk replacer should we choose?

After birth, the calf’s first food is the colostrum of complete biological value, which provides the calf with the necessary quantity of immunoglobulins in addition to the nutrients required. Although the immunoglobulin level of the colostrum and the efficiency of absorption of immunoglobulins decrease rapidly after birth, in the first 3–5 days after birth it is recommended to feed the calves primarily with colostrum. From day 6, milk or milk replacer should be given, for a period that lasts, depending on the management technologies of the given farm, for 60–90 days. As in young animals initially the enzymes produced in the abomasum and the small intestine (primarily rennin, lactase and lipase) are of decisive importance, during the administration of milk replacer it is not enough to consider only the nutrient content; rather, special attention should be paid to the source of the nutritive value and to the raw materials used. As far as possible, a perfectly soluble product containing as high proportion of dairy products should be chosen, in which the proteins of vegetable origin have only a minor share. Of the proteins of vegetable origin, primarily the modified (e.g. hydrolysed) soybean or wheat proteins can be recommended.

Experiments with the Crémo 24/20 calf milk replacer

A total of 14 calves of 21 days of age were included in our model experiments conducted with the Crémo milk replacer, in conformity with the technology (Sátorhely, Bóly Co. Ltd.). The calves received a Crémo 24/20 milk replacer adjusted to 14.5% dry matter content up to the time of weaning, according to the following schedule:

  • From day 21 to day 53: 2×4 litres of milk replacer
  • From day 54 to day 63: 2×3.5 litres of milk replacer
  • From day 64 to day 70: weaning – 3 litres of milk replacer in the morning, on days 64–66 electrolyte solution in the afternoon, and on the subsequent days water.

 

In addition to the milk replacer, the calves were offered a granulated diet ad libitum (Table 2), the quantity of which reached 3 kg/calf/day until weaning. At the time of weaning, the average body weight of the calves was 101.93 kg (Figure 1), which exceeded the expected body weight gain by more than 12 kg. On the basis of this result it can be established that the Crémo 24/20 milk replacer meets even the requirements posed by the most advanced calf feeding technologies.