Különböző aroma anyagok hozamokra gyakorolt hatása

Különböző aroma anyagok hozamokra gyakorolt hatása

A szarvasmarhák fejlett érzékszervekkel rendelkeznek, ezek közül is kiemelkedik az ízlelés és a szaglás képessége. Az állatok megkülönböztetik a négy elsődleges ízt (sós, édes, keserű, savanyú). Mintegy 20 ezer ízlelőbimbóval rendelkeznek. Általában kerülik a keserű ízű – potenciálisan mérgező – dolgokat, viszont szívesen fogyasztják az édes (magas energiatartalmú), illetve a sós ízeket. Szociális és reproduktív viselkedésük esetén a szaglás által begyűjtött ingerek és információk elsődleges fontosságúak. A szarvasmarhák testén számtalan szagmirigy helyezkedik el. Képesek érzékelni a vizeletben ürülő riasztóanyagokat, ezáltal közvetíteni tudják egymás számára stresszhelyzetek bekövetkezését.

Felismerve ezeket a tulajdonságokat, az elmúlt évtizedekben fontos kutatási terület lett a kérődzők takarmányozásában az aromák alkalmazásának lehetősége. Az alkalmazás funkcionális célja olyan érzékszervi válasz kiváltása, amely ösztönzi a takarmány felvételt, emeli az elfogyasztott szárazanyag mennyiségét. Az erjesztett takarmányok etetésének során annak is nagy jelentősége van, hogy az aromák elfedhetik a helytelen erjedésből keletkező illathibákat. A tömegtakarmányok variációt (csomagolt bálák etetésénél van jelentősége) lefedik, ezzel kiegyenlítettebbé teszik a takarmány felvételt.

A szilárd takarmány minél korábbi felvétele kulcsfontosságú a fiatal borjak fejlődésében és a sikeres elválasztásukban. A starter táp korai elfogyasztása nagyon lényeges a választási idő későbbi alakulása és a költségek kezelésének szempontjából. Ahogy azt M. H. Fathi és mtsai (2008.) kutatásaik során megállapították, a vanília aroma adagolása a starter tápban jelentősen befolyásolta az állatok választási idejének alakulását, valamint a kezeletlen tápot fogyasztókhoz képest emelkedett a választási testtömeg is!

Megállapítható a korábbi kutatások eredményeinek áttekintésével, hogy a kérődző takarmányok íz-, illatanyagokkal történő kiegészítése kedvező eredményekkel kecsegtethet bennünket. A tejelő tehenek, hízómarhák, illetve a kiskérődzők ízlésében is mutatkoznak eltérések: azaz más reakciókat adnak bizonyos illatokra. Tehát az egyes korcsoportok, hasznosítási irányok jellemzően az általuk fogyasztott alaptakarmányok fajtáitól függően más aromát helyeznek előtérbe, ez némileg megnehezíti a dolgunkat, ezért további kísérleteket kellett beállítani, hogy a látókörünkbe került potenciális illatokról és azok hatásairól pontosabb képet kaphassunk.

Az elmúlt évek kísérleti eredményeit beépítettük körvonalazódó aroma koncepciónkba. Az illatanyagok használata azonban összefüggésbe hozható a hőstressz kérdésével is, mely az elmúlt évek egyértelműen erősödő klímaváltozási tendenciáinak figyelembe vételével a tehenészetek egyik legjelentősebb stressz faktorává lépett előre, illetve a miatta elszenvedett anyagi veszteségek is egyre jelentősebbé válnak. A kísérletek lefolytatásával igyekeztünk vizsgálni, hogy mely célok elérése érdekében mutatkoznak számunkra előnyök: magasabb TMR felvétel, a takarmány felvételek számának növekedése (az evéssel eltöltött napi idő hossza), illetve a magasabb fejési gyakoriság elérése robotokban. A Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft. szarvasmarha teamje azt tűzte ki célul a projektben, hogy az etetési kísérletek lefolytatásával a korábbiaknál kedvezőbb hatású, hozamnövelő aromákat illesszen takarmányozási programjába!

  1. Vizsgálat

A tejelő tehenek esetében több illatot és terméket is vizsgáltunk. Ennek a kísérletnek a helyszíne a pápai Agroprodukt Zrt. Ihász-Zsigmondházai tejelő tehenészetének telepe volt. 2020. nyarán (július 06-augusztus 27.) került sor az etetésre. A nyár nem kifejezetten a tejelő takarmányozási kísérletek bonyolításának időszaka, de fentieket figyelembe véve az időpont választás részben szándékos is volt. A kipróbált termék egy kombináció: SFS-R típusú vegyület, mely egy kérődzők részére specifikált szacharin mentes édesítő, gyümölcs aromával kombinálva. A termék nem csak az illatával, hanem a kedvező ízhatás révén is stimulálja a takarmány felvétel emelkedését. A metabolikus folyamatok során az alábbi változásokat indukálja a kiegészítő: stimulálja az agy limbikus rendszerében a „jutalmazási” (reward) rendszert. Egyes fiziológiai tevékenységek, mint az evés is „jutalmazott működések”, örömöt okoznak és az állatok igyekeznek ennek az érzésnek a megismétlésére. Növekszik továbbá a ghrelin hormon szintje. Ezt a hormont „éhséghormonnak” ismerhetjük másképpen, vagyis az agy jelzést kap az irányából, hogy a szervezet éhes. Ez egy fokozott motivációt jelent a takarmány felvétel emelésére. Párhuzamosan csökken a CCK és GLP-1 hormonok (saturation hormons) koncentrációja.

A kísérletben két nagytejű istálló tehenei (90-90 állat) vettek részt, melyek laktációs napjainak száma némileg eltért egymástól, de egyaránt a nagytejű időszak stádiumában voltak az állatok.
A kísérleti csoport adatait a 1. grafikonon láthatjuk:

Agroprodult kísérleti csoport

1. grafikon: Agroprodukt Zrt. kísérlet, kísérleti csoport 2020.

A kontroll csoport paramétereit a 2. grafikon mutatja:

Agroprodukt kontroll csoport

2. grafikon: Agroprodukt Zrt. kísérlet, kontroll csoport 2020.

A kísérleti csoport adatait a 3. grafikonon láthatjuk:

Agroprodukt kísérleti csoport

3. grafikon: Agroprodukt Zrt. kísérlet, kísérleti csoport 2020.

A kísérlet ideje alatt a csoportok termelését a 4. grafikonon mutatjuk be:

Agroprodukt csoport termelés

4. grafikon: Agroprodukt Zrt. kísérlet, a csoportok termelésének alakulása 2020.

A kísérletben résztvevő csoport teheneinek státuszát a 5. grafikon mutatja be:

Agroprodukt tehén adatok

5. grafikon: Agroprodukt Zrt. kontroll és kísérleti csoportok teheneinek adatai 2020.

A két csoport kísérlet alatti viselkedésében azt a különbséget láttuk, hogy a kísérleti csoport termelési átlaga a vizsgálat időpontjában emelkedő trendet mutatott. A hőmérsékleti adatokkal egybevetve a tej alakulását, azt tapasztaltuk, hogy a hőség napok okozta negatív tendenciák ennek a csoportnak a termelésén kevéssé mutatkoztak. Ezzel párhuzamosan az a fontos tendencia is leszögezhető, hogy a kiosztott takarmány mennyisége sokkal jobban korrelált a tényleges létszámhoz a kísérleti csoportban, míg a kontroll esetében a hőség napok alatt jelentősebb étvágy csökkenés volt tapasztalható.

A kísérlet körülményeiről meg kell még említeni, hogy az aroma a telep által etetett komplett premixben volt felkeverve és a kísérleti csoportok esetében a telepen kijelölt takarmánytároló toronysilókba került a kiegészítőt tartalmazó kísérleti késztáp. Ezzel is biztosítva a kis mennyiségű termék (30 gr/nap/állat) homogén felkeverését a TMR-be.

  1. Vizsgálat

A fenti egyértelműen kedvező tapasztalatokat követően 2021-ben ismételten kísérletet állítottunk be az Agroprodukt Zrt.-nél. Az Ihász-Zsigmondházai telepen immár lényegesen nagyobb tehén létszámmal és időtartamban kezdtük el vizsgálni a készítményt. Az ismételt etetésben 3-3 csoport vett részt, a kijelölt csoportok tehén összetétele is megfordult az előző évihez képest, mert a kontroll csoportok állománya lett a fiatalabb fejtségű és a kísérleti csoportok pedig némileg idősebb átlag laktációs nappal bírtak. A kísérlet eddigi fejleményeiről az alábbi 6. és 7. grafikonok adnak tájékoztatást:

Agroprodukt termelés

6. grafikon: Agroprodukt Zrt. kísérlet termelési paraméterei 2021-ben első hónap

 

Agroprodukt termelés

7. grafikon: Agroprodukt Zrt. kísérlet termelési paraméterei 2021-ben második hónap

Az eddigi adatok alapján az látszik, hogy az anyag étvágyra gyakorolt hatása kedvezően alakul, viszont a tavalyi év tapasztalatai alapján az igazi különbséget a kifejezetten problémás időszakban, vagyis nyárias körülmények között képes produkálni a termék.

A kísérletbe bevont csoportokban az állatmozgatásokat igyekeztünk kerülni, viszont az lényeges, hogy a kontroll csoportokban azért alacsonyabb az átlagos fejtségi kor, mert ezek a csoportok a kísérlet megkezdése előtt lettek feltöltve a fogadó csoportokból, míg a kísérleti csoportokban ugyanez a változás a kísérlet idejével párhuzamosan történik. A két csapat között ezért az idő múlásával a fejtségi kor kiegyenlítődik, majd átfordul a kísérleti állatok javára, kiegyenlítve ezzel a kontroll tehenek kezdeti jobb pozícióját.

  1. Vizsgálat

Az eddigiekben tárgyalt aspektusok mellett a szakirodalom más tényezőket is vizsgált: Albright (1993.) arra a következtetésre jutott, hogy a szarvasmarha ízérzékelését befolyásolja az általa elfogyasztott takarmány félesége is. A nagyobb adagú kukorica szilázs etetése például növeli a tehén érzékenységét az édes ízek iránt és csökkenti a savanyú ízekre adott reakcióit. Provenza és mtsai (1996.) arra is felhívták a figyelmet, hogy a kérődzők takarmány preferenciáit nagymértékben befolyásolta a takarmány táplálóanyag tartalma is. Wang és Provenza (1996.) figyelték meg bárány kísérletben, hogy a magas energiájú táppal etetett bárányok előnyben részesítették a magas fehérje tartalmú tápot, míg a magas fehérje tartalmú takarmányon tartott állatok szívesebben ették a magas energiájú takarmányt. M. T. Harper és mtsai (2016.) megállapították, hogy az ízpreferenciák felhasználhatók a tejelő tehenek takarmány felvételének ösztönzésére. Kísérletünkben ánizs, görögszéna, méz, narancs, kakukkfű, melasz és vanília ízvilágot próbáltunk ki. A tehenek randomizált választását egyértelműen bizonyos ízhatások befolyásolták, az állatok a görögszéna és a vanília illatokat részesítették előnyben. Az ilyen megfigyeléseknek gyakorlati haszna lehet a robot fejőrendszerekben, azonban felhívták a figyelmet arra is a szerzők, hogy további vizsgálatok szükségesek annak tisztázása érdekében, hogy megállapítható legyen, hogy a szarvasmarhák rendelkeznek-e egyedi preferenciákkal, a preferenciák alakulását befolyásolja-e a szaporodási ciklusuk állása és alkalmazkodnak-e a tehenek az illatokhoz. Ezért más körülmények között, más illatokkal további kísérleteket állítottunk be.

A szintetikus aromák mellett foglalkoztunk természetes eredetű illatokkal is. Egy francia cég jóvoltából teszteltünk egy keveréket, mely görögszéna, édeskömény és kapor növényi kivonatának keverékéből állt. A korábban leírtak alapján a reményeink szerint pozitív hatást vártunk a kiegészítőtől, de az eredmény nem volt meggyőző. Utólag értékelve az etetést, annak is lehetett köze a végkifejlethez, hogy a kísérlet helyszínéül a Zsadányi Malom 97 Kft.-t választottuk, mely egy kiválóan menedzselt telep: nagyon nagy hangsúlyt fektetnek a tömegtakarmányok minőségére. Kiváló beltartalmú és erjedési paraméterekkel rendelkező kukorica szilázst, olaszperje szenázst, valamint lucerna szenázst etetnek alaptakarmányként. A telep technológiája kifejezetten tehénbarát: nagy légtér, pihenőboksz, vízágyas matracok, ventillátorok, tehéntusoló, trágyalehúzó berendezések biztosítják a nap 24 órájában a komfortot az állatok számára télen-nyáron. A telep elrendezéséből adódóan az istálló egyik fele (fogadó csoportok és egy nagytejű) volt a kontroll, míg az 1. és 2. csoportok adták a kísérletben résztvevő állatokat (8. grafikon).

Zsadányi Malom termelés

8. grafikon: Zsadányi Malom 97 Kft. kísérlet, a résztvevő csoportok termelése 2020.

A tejtermelésen kívül nem láttunk jelentős különbségeket a takarmányfelvétel alakulásában sem, a telepen a körülményeknek köszönhetően az átlagosnál lényegesen magasabb alapból a szárazanyag felvétel alakulása (26.0-28.0 kg szárazanyag fogadó-nagytejű). Értékelésünk szerint az aroma a kiemelkedő körülmények között zavartalanul termelő állatok termelési és takarmány felvételi mutatóihoz már nem tudott érdemben hozzátenni.

  1. Vizsgálat

A Magral-Limousin Kft. partnerünk hizlaló telepén került lebonyolításra a következő kísérleti etetésünk, mely húsmarha témához kapcsolódik és az adatok alapján nagyon egyértelműen szemlélteti az egyes aromák közötti különbségeket. 2020. júniusában egy konkurens takarmányos cég granulált borjútápját etették a telepen, amikor hasonló illatú vanília aromával emelt mennyiségben kiegészített tápunkat bevittük a kísérletbe. A táp minősége, a granulátum keménysége megfelelőnek bizonyult, illetve az aroma egyértelműen érzékszervileg is érezhető volt. A telepen egyedi mérlegelés történt az STV vizsgálatokban résztvevő állatok bevonásával. Ebben a fázisban 4 db egyedi fülszámmal ellátott növendékbika vett részt a kísérletben. Az állatok mérési eredményei a következők szerint alakult:

Magral Limousin tömeggyarapodás

9. grafikon: Magral-Limousin Kft . kísérlet tömeggyarapodások vanília kiegészítés 2020.

 

Magral Limousin vanília aroma

1. táblázat: Magral-Limousin Kft. egyedi testtömeg-gyarapodás vanília kiegészítés 2020.

A mérési eredmények a nyár folyamán romlottak és csökkent az átlagos napi testtömeg- gyarapodás mértéke. Később, ahogy az állatok növekedtek és a nyár végétől az időjárás is kedvezőbbre fordult, sem látszott javulás. Ezért szaktanácsadónk javaslatára elindítottunk egy másik csapatnál egy párhuzamos kísérletet. A granulált táp összetétele és beltartalma megegyezett a korábbival, a vanília aromát cseréltük egy görögszéna-narancs illat kombinációra.

Magral Limousin tömeggyarapodás

10. grafikon: Magral-Limousin Kft. kísérlet testtömeg-gyarapodások görögszéna-narancs kiegészítés 2020.

 

Magral Limousin görögszéna-narancs aroma

2. táblázat: Magral-Limousin Kft. egyedi testtömeg-gyarapodás görögszéna-narancs kiegészítés 2020.

Mint fentebb látható a két aromával az etetési kísérletek hasonló időszakban futottak ki az év végén. A másodikként elindított csoportnál csak egyetlen különbség volt: az aromát kicseréltük és ezt követően a hozamok lényegesen nőttek!

A szarvasmarha tartás különböző ágazataiban általánosságban elmondható, hogy a hatékonyság növelése létkérdés. A hozamok emelése a tej-, és hústermelésben egyaránt elsődleges! A helyesen megválasztott aromák fokozzák tapasztalataink szerint a takarmány felvétel mértékét. Nagyon fontos a kiegészítők alacsony felkeverése miatt a pontos adagolás és a homogenitás! Ezeknek a termékeknek kerülni kell a direkt alkalmazását, minden esetben az állattartó telep adottságainak megfelelő felkeverési, hígítási formát kell megtalálni

Nagyon fontos azonban, hogy egy kiegészítő sem képes megoldani a technológiai hiányosságok okozta problémákat, nem tud orvosolni állategészségügyi helyzeteket. Ezek a termékek akkor tudnak működni és emelni a beállított takarmányozás hatékonyságát, amennyiben az alapok rendben vannak!

A termék költség-hatékonysága

A Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft. szarvasmarha takarmányozási programjában már régóta megtalálhatók az aromák, növényi illatanyagok. A kiegészítő termékek piaca az elmúlt években a legdinamikusabban fejlődő szegmens a takarmánypiaci K+F tevékenységek tekintetében. Az ezen a területen felhalmozódott tudást és tapasztalatot célszerű megismerni, adaptálni egy takarmányos cégnek és termékei, valamint takarmányozási programjának szolgálatába állítani. A régebbi generációs termékek már jelen voltak alapanyag költségükkel termékeinkben, további növekedést nem jelentenek az új készítményekre történő átállással sem.

Az új technológiák üzemeltetése – robot fejőrendszerek – megkívánják, hogy  ezen a téren is lépést tudjunk tartani a szakmai trendekkel. Új takarmányaink és koncentrátumaink fejlesztésekor ezzel a termékcsoporttal már a receptkészítési fázisban kalkulálunk és úgy készülnek a formulák, hogy partnereink számára ne jelentsen ezeknek a kiegészítéseknek a használata további költségeket.
A projektben leghatékonyabbnak bizonyult aromák ma már a mindennapok részesei és legtöbb termékünkben elérhetőek partnereink számára!

Összefoglalva anyagunkat megállapítható, hogy az aromásítás témája sokkal inkább egzaktnak tűnik, mint amennyire nem az a szarvasmarha takarmányozásban. A tejelő tehenek étvágya, takarmányfelvétele sok tényezőtől függ. Nem csak a tömegtakarmányok minősége, beltartalma, az erjesztett takarmányok szerves sav garnitúrája fejti ki rá hatásait közvetlen módon.
A környezet interakciója is nagymértékben befolyásolja az állatok reakcióit.
Az általunk kitűzött célok vizsgálata során rá kellett jönnünk, hogy a korábban már a kérődző portfóliónkban használt aroma anyagnál sokkal hatékonyabb illatokat sikerült találni! Ebben a tekintetben nagyon sikeresnek nevezhető az elmúlt két éves munka, de lezárhatónak egyáltalán nem! Az új aromák használatával el kellett jutni a komplex aroma koncepció kialakításához a szarvasmarha teamünknek!

Az aromák viselkedése nem mindig egy egzakt és konstans dolog, az egyedi körülmények hozhatnak más végkimenetelt, mint az várható lenne. Vizsgálatainkat ezért tovább kell folytatnunk, mert számos magasabb szintű összefüggést még nem vizsgáltunk meg kellőképpen. Ezek az adalékanyagok segíthetik munkánkat és minden olyan helyzetben hasznosan tudnak közreműködni, amikor az alapvető telepi tényezők – tömegtakarmányok, technológia, állatkomfort – rendben vannak, annak érdekében, hogy egy kis pluszt adjanak egy állattartó telep rendszerében és javítsák a hatékonyságot és az eredményességet!

Jelenleg ismét olyan időszakot élünk, amikor az állattartó telepeknek nem könnyű talpon maradni, az input anyagok – elsősorban takarmány, energia, munkabér – nagyon magas szinten vannak és előre láthatólag tartósan erre a tendenciára kell felkészülni.
Az útkeresés közben gyakran kell modellezni bizonyos takarmányozási lehetőségeket az intenzív és extenzív megközelítések arányának eltalálása érdekében. Nagyon fontos, hogy a hangsúlyt a hatékonyságra, megtérülésre helyezzük!

Éliás Dávid
vezető szarvasmarha szaktanácsadó
Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft.

Hasonló bejegyzések