Malacnevelés cink-oxid nélkül – nagyüzemi tapasztalatok

Malacnevelés cink-oxid nélkül – nagyüzemi tapasztalatok

A sertéstartó és takarmányipari cégek kiemelt feladata, hogy a 2022-ben bevezetésre kerülő, a cink-oxid (ZnO) felhasználását a választott malacok takarmányában terápiás dózisban (2500-3000 mg/kg Zn) tiltó Európai Uniós előírásokhoz alkalmazkodni tudjanak. Emiatt a Bábolna Takarmánynál már 2018-ban prioritásként fogalmaztuk meg fejlesztéseinket illetően olyan új koncepciók kidolgozását, melyek bevezetésével a terápiás dózisban adagolt ZnO esetében megszokott teljesítmény érhető el annak használatát mellőzve is. Többéves fejlesztői munka eredményeként jutottunk el odáig, hogy a ZnO-mentes malactakarmányozási koncepciónkat a Bonafarm Mezőgazdaság Sertéságazatának nagyüzemi telepein is bevezessük és a battériás teljesítményen túlmenően a hizlaldai eredményeket is értékeljük.

A ZnO választott malacok takarmányában terápiás dózisban történő alkalmazása már több évtizedes gyakorlat, hiszen az E. coli által előidézett hasmenésre és az ödéma betegség megelőzésére olcsó, hatékony és biztonságos megoldást kínál. A Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft-nél a fejlesztés korai szakaszában megtapasztaltuk, hogy nemcsak a malactakarmányainkat illetően van szükség teljes koncepcióváltásra. Az is világossá vált számunkra, hogy a kiemelkedő állategészségügyi státusszal rendelkező állományokkal végzett modellvizsgálataink a hazai gyakorlatban csak további finomításokkal, telepspecifikusan adaptálhatók a különböző állategészségügyi státuszú, eltérő technológiával rendelkező üzemek esetében. Ennek különösen akkor van nagy jelentősége, ha nagy genetikai potenciállal rendelkező, a fiaztatón és a battérián is kiemelt odafigyelést igénylő szuperszapora hibridekkel dolgozunk. A ZnO-mentes malactakarmányozás Európa szerte kiemelt témává vált, azonban olyan források nem állnak rendelkezésre, melyek az új koncepciók hatását nagyüzemi körülmények között, a hizlalás végéig értékelik. Jelen írás ilyen szempontból egyedülállónak tekinthető.

Platinum Zero malactakarmányaink fejlesztésének lépéseiről legutóbbi cikksorozatunkban már beszámoltunk, most a Bonafarm Mezőgazdaság Sertéságazatának nagyüzemi telepein mért eredményeket, tapasztalatokat mutatjuk be.
A malacnevelés időszakának teljesítményét az 1. táblázat tartalmazza. Az eredmények összesítésénél a 2018-as és 2020-as év azonos időszakában (március-december) kapott adatokat értékeltük. Ezek alapján megállapítható, hogy a ZnO-os takarmányt fogyasztó és előzetes modellvizsgálatok eredményei alapján kialakított Platinum Zero (ZnO-mentes) takarmányt fogyasztó malacok teljesítménye között nem volt különbség.

Platinum Zero tábla

A 2. táblázat 2018. és 2020. július-december időszakában mért hizlalási eredményeket mutatja be, összehasonlítva a malacnevelés során ZnO-dal kiegészített és ZnO-mentes takarmányokat fogyasztó hízósertések teljesítményét.

Platinum Zero tábla

Figyelemre méltó, hogy a malac utónevelés fázisában ZnO-mentesen takarmányozott hízók 2,5 nappal korábban és 1,8 kg-mal nagyobb vágási súllyal kerültek értékesítésre a ZnO-os malactakarmányokat fogyasztó állatokhoz képest. Megállapítható továbbá az is, hogy a ZnO-mentesen takarmányozott, feltételezhetően kedvezőbb bélflórával rendelkező malacok esetében az elhullások száma is csökkent.

Fontos azonban azt is hangsúlyozni, hogy a ZnO-mentes malactakarmányozási koncepció alkalmazása önmagában nem elegendő a teljesítmény szinten tartásához. Ezen túlmenően fontos a telepi rotáció, a tartástechnológia, az állategészségügyi státusz és a management összhangjának megteremtése. Az említett tényezők feltérképezésére kockázatelemzést is készítünk, mivel a bennük rejlő esetleges veszélyforrások felismerése a ZnO-mentes takarmányozási technológiák bevezetésénél kiemelt jelentőséggel bír.

Vida Orsolya
termékmenedzser
Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft.

 

Hasonló bejegyzések